Jak správně namíchat maltu?

Jak mám správně namíchat maltu? Nevím jaké přísady ani postup. Díky.
Otázku vložil: Honza

Odpovědi na otázku

1 odpověď, Napsat odpověď

 1. 23 října 2016, 14.30

  Příprava podkladu:

  Podklad musí být suchý prostý prachu, volných kousků a výkvětů, nosný, nezmrzlý a nesmí být vodoodpuzující. Omítka se nanáší na vyzděné zdivo z cihel, tvárnic nebo betonu. Podklad je maximálně rovinný a spáry mezi stavebními dílci musí být vyplněny. Zdící malta musí být dostatečně vyzrálá. Staré zdivo ve vnitřním prostředí a podklad ve vnějším prostředí vždy opatřete cementovým postřikem. Při nepříznivých podmínkách nebo silně savém podkladu je třeba zabránit rychlému odtahu vody, a to navlhčením cihel nebo jiným způsobem.
  Míchání malty:

  K míchání malty se použije buď běžná pitná voda nebo voda vyhovující ČSN EN 1008:2003. Suchá maltová směs se rozmíchá s vodou v uvedeném poměru v kontinuální nebo bubnové míchačce s lopatkami. Doba míchání je 3-5 min. Pozor! Dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad k hotové maltové směsi nebo její prosévání je nepřípustné!!!

  Nanášení malty :

  Malta se nanese ručně v tloušťce 10-20 mm, srovná latí a po zavadnutí zatočí. Směs lze zpracovávat pouze za teploty ovzduší i podkladu nad +5°C. Při očekávaných mrazech nepoužívat!

  Doba zrání omítky:

  Na každý 1 mm hotové omítky 1 den.

  Vydatnost (orientační):

  1 pytel SMS vydá na cca 2,8 m2 tloušťky 10 mm. 1 pytel SMS vydá na cca 1,1 m2 omítky tloušťky 25 mm.
  Bezpečnost a hygiena práce:

  Maltová směs po rozmíchání s vodou vytváří alkalickou směs. Při práci nejezte, nekuřte a použijte odpovídající oděv. Při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a hned konzultujte s očním lékařem.

Odpověď na otázku:

Jméno/nick *

Mail (nebude se zobrazovat) *

Website

Netporadna.cz - veřejné diskuzní fórum