Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce

23.5.2024 Od admin 0

Od 1. července 2024 se musí dohody o provedení práce hlásit. Kam se hlásí dohoda o provedení práce? Jaký použít formulář? Kde tento formulář stáhnu?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na svých stránkách (v sekci pro vývojáře SW) zveřejnila tiskopis pro dohody o provedení práce (DPP), který bude zaměstnavatel poprvé odevzdávat za červencové mzdy.

Sněmovní tisk č. 570/0, který mj. řeší právě zaměstnance činné na DPP od 1.7.2024 a od 1.1.2025 čeká na schválení senátem a poté prezidentem.

Nicméně, ČSSZ již nyní zveřejnila první informace k novému tiskopisu, který bude sloužit pro evidenci příjmů zaměstnanců činných na DPP. Jedná se o předběžnou podobu tiskopisu a pravděpodobně dojde ještě k drobným úpravám. Mimo tiskopisu je k dispozici i struktura datové věty. Nový tiskopis se bude jmenovat Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce. Více webová stránka ČSSZ.

Povinnost vykazovat příjmy zaměstnanců na DPP je platná od 1. 7. 2024. Hlášení bude výhradně elektronické.

Nový tiskopis se tedy poprvé použije po zpracování červencových mezd – nejdříve 1. a nejpozději 20. 8. 2024.