Kdy je zpráva přes datovou schránku doručena?

23.2.2024 Od admin 0

Jak dlouho trvá, než je zpráva přes datovou schránku doručena?

Datová zpráva se považuje za doručenou ve chvíli, kdy se uživatel datové schránky přihlásí do administrace datových schránek nebo na Portál občana s připojenou datovkou. Pokud se někdo do administrace datových schránek nepřihlásí do 10 dnů po doručení, je zpráva považovaná automaticky za doručenou a přečtenou. Výmluvy, že si někdo zprávu nepřečetl, nejsou relevantní (je to jeho chyba). Funguje to úplně stejně jako s doporučeným dopisem s dodejkou – i ten je po 10 dnech od doručení považovaný automaticky za doručený a přečtený. Toto se nazývá tzv. fikce doručení.

Datovou zprávu si můžete samozřejmě přečíst i po desátém dni doručení. Tady ale pozor, datové zprávy jsou uloženy v datové schránce po dobu 90 dnů od doručení, poté dochází k jejich výmazu.