Seznam držitelů datových schránek

29.5.2024 Od admin 0

Seznam držitelů datových schránek
Seznam držitelů datových schránek existuje již od roku 2009. Tento seznam je veřejný – kdokoliv v něm může vyhledávat. V seznamu držitelů datových schránek lze nalézt fyzické a podnikající fyzické osoby, které daly souhlas se svým zobrazením (požádaly si o zveřejnění) v tomto seznamu, a dále všechny právnické osoby (a.s., s.r.o. aj.) a orgány veřejné moci (finanční úřady aj.), které mají zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku.

Seznam držitelů datových schránek je zřízen na základě zákonného zmocnění uvedeného v § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a je součástí informačního systému datových schránek.

Přejít na seznam držitelů datových schránek

Seznam držitelů datových schránek