Musí se podávat daňové přiznání k dani z nemovitostí každý rok?

22.2.2024 Od admin 0

Musí se podávat daňové přiznání k dani z nemovitostí každý rok?
Nemusí. Daňové přiznání k dani nemovitostí se na finanční úřad podává pouze v případě, dojde-li ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně vlastníka nemovitosti.

Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal na některé z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla stanovena na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně. V tomto případě finanční úřad vyměří daň ve výši poslední známé daně.

Ilustrační foto