Zemřel Adolf Hitler v roce 1945 v berlínském bukru?

1.5.2024 Od admin 0

Spáchal nacistický diktátor Adolf Hitler v roce 1945 v bunkru v Berlíně sebevraždu? Nebyla jeho smrt fingovaná? Není to spíše tak, že uprchl z Berlína a dožil někde v bezpečí?

Životopis Adolfa Hitlera ve zkratce
Adolf Hitler se narodil 20. dubna 1889 v rakouském městečku Braunau. Jeho otec Alois Hitler byl alkoholik a tyran, který rodinu bil. Díky tomu Hitler trpěl celoživotní averzí k alkoholu. V roce 1903 mu otec zemřel. V roce 1907 mu zemřela matka na rakovinu prsu. Hitler nesl matčinu smrt velmi těžce. Celé dětství snil, že se stane malířem. Jenže ve vídeňské Akademii výtvarných umění byl dvakrát odmítnut. V 18 letech se propadl na nejhlubší dno. Dalších pět let žil ve Vídni v podstatě jako bezdomovec. Přivydělával si malováním plakátů a pohlednic. Přemýšlel, kdo za to může. Byl přesvědčen, že Židé, coby majitelé klíčových podniků a médií, ovládají svět. Jak později tvrdil „Mezinárodní židovstvo, které ovládá svět“.

Mladý Adolf Hitler

Hitler ve 22 letech opustil Vídeň, neboť toto město považoval za hnízdo Židů a marxistů, přestěhoval se do Mnichova. Tady mu bylo lépe. Německou historii a mytologii totiž už nějakou dobu obdivoval. Když nastala 1. světová válka, byl Hitler nadšený a ihned se přihlásil do německé armády jako dobrovolník. Dostal funkci polního kurýra – roznášel po zákopech rozkazy. Jednou byl jeho zákop zasažen jedovatým plynem yperitem a Hitler téměř oslepl. Ve vojenském lazaretu se dozvěděl, že Německo kapitulovalo. Nechápal. Byl přesvědčen, že za to mohou Židi a marxisti z berlínské vlády. Následně vstoupil do Německé dělnické strany (německy Deutsche Arbeiterpartei; DAP). Ta měla pouze minimální počet členů, ale Hitler, který byl obdařen neobyčejným řečnickým talentem, se brzy stal jejím předsedou. V roce 1920 před její jméno přidal „národně socialistická“, čímž se strana změnila na Národně socialistickou německou dělnickou stranu (německy: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP). Sám navrhl její znak – hákový kříž, svastiku (starý náboženským symbol). Následně vznikají útočné oddíly SA, které vytvářejí pouliční bojůvky. V roce 1923 se Hitler cítil natolik silný, že chtěl v Mnichově pučem převzít moc. Tato akce byla označena jako pivní puč, protože začala v jenom mnichovském pivovaru. Pro národní socialisty skončila tato akce fiaskem – bavorská policie proti nim tvrdě zasáhla. Bylo 23 mrtvých a Hitler byl zatčen a odsouzen za velezradu na 5 let žaláře. V něm pak napsal svůj politický manifest Mein Kampf (Můj boj). V něm otevřeně propagoval rasismus a vůdčí úlohu árijské rasy. Po roce je za dobré chování propuštěn. Nyní je rozhodnutý, že uchvátím moc jedině legální cestou – pomocí voleb. Stranické sjezdy piluje do formy strhujících představení. V roce 1929 mu nahraje krach na newyorské burze. Hitler neváhá zbídačeným němcům slibovat úplně všechno. V roce 1930 získává NSDAP 30% hlasů. V roce 1932 dokonce už 37%, čímž se stává nejsilnější politickou stranou s 14 miliony voliči. V lednu 1933 se Hitler stává německým kancléřem. V únoru 1933 někdo zapálil budovu říšského sněmu v Berlíně. Hitler ihned obvinil komunisty a začal s jejich zatýkáním. Přesvědčil starého Hindeburga, že země je na pokraji občanské války, ten vydal dekret na omezení osobních svobod a veškerou moc svěřil vládě – kancléři. Nastává perzekuce komunistů a Židů, rozpuštění ostatních politických stran, noc dlouhých nožů… Když v srpnu 1934 zemře Hindenburg, Hitler slučuje prezidentskou a kancléřskou funkci do jedné, které bude říkat říšský vůdce. Hitler se stal absolutním vládcem Německa. Co je nejhorší, hospodářství se zvedá a zfanatizovaní Němci ho zaslepeně následují.

Adolf Hitler jako vůdce a říšský kancléř

Hitler realizuje své dobyvačné představy. Nastává obsazení Rakouska. Rozbití Československa. Útok na Polsko. Zpočátku jde všechno jak po drátkách. Po útoku na SSSR však nastává problém – operace Barbarossa se hroutí. Sověti ženou nacisty ze své rodné země. Hitler zakazuje kapitulovat v úplně ztracených bitvách. Na sklonku války praktikuje politiku spálené země. Dny Třetí říše jsou sečteny. Do beznadějného boje nakonec žene i starce a děti. V pátek 20. března 1945 děkuje chlapcům z Hitlerjugend za obranu Berlína a vysílá je do dalších bojů na jistou smrt. Pak se zavře do svého bunkru po říšským kancléřstvím. Zde 22. dubna 1945 proběhla poslední porada s vojenským velením, kde před svými generály přiznal, že válka je ztracená. Dne 29. dubna 1945 uzavřeli Adolf Hitler se svou dlouholetou partnerkou Evou Braunovou manželství. Eva se jeden den jmenovala Eva Hitler.

Poslední Hitlerův záběr z 20. března 1945 (děkuje chlapcům z Hitlerjugend)

Zemřel Adolf Hitler 30. dubna 1945 v bunkru v Berlíně?
Heinz Linge byl německý důstojník SS, který sloužil jako komorník Adolfa Hitlera. Linge byl přítomen ve Vůdcově bunkru (Führerbunker) 30. dubna 1945, když Hitler spáchal sebevraždu. Ligne byl poslední, kdo se s Hitlerem rozloučil a první, kdo vstoupil do místnosti, kde Hitler spáchal sebevraždu.

„Adolf Hitler se zastřelil a Eva si vzala jed. Těla byla spálena na zahradě říšského kancléřství. Pět dní před sebevraždou mi dal Hitler rozkaz, abych těla spálil. Hitlerovo tělo je nyní zahradě říšského kancléřství. Rusové Hitlerovo tělo nenašli. Je v masovém hrobu.“
Heinz Linge, 1955

Heinz Linge, rozhovor z roku 1955

Hitler nechtěl, aby jeho tělo a tělo jeho manželky Evy, bylo objeveno Rusy. Nechtěl dopadnout jako jeho nohsled Benito Mussolini, který byl popraven (28. dubna 1945) a pověšen za nohy na benzínce. Hitler měl panickou hrůzu z toho, aby se jeho živé či mrtvé tělo nedostalo do rukou Rusů a nebylo vystaveno podobnému potupnému zacházení. Proto dal rozkaz ke spálení falešných těl poblíž únikového vchodu z bunkru.

Vůdcův bunkr. Vlevo únikový vchod. Vpravo strážní věž.

Únikový vchod z Vůdcova bunkru, před kterým byla nalezena falešná těla

Už samotný fakt, že se těla nacházela v těsné blízkosti vchodu (navíc v mělkém hrobu), mělo být Rusům podezřelé. Skutečná těla manželů Hitlerových byla spálena a vhozena do hromadného hrobu, který se nacházel v jiné části zahrady říšského kancléřství. Proto se ve státním ruském archivu nachází fragment prostřelené lebky, která patří neznámé ženě. A co Hitlerova čelist nacházející se v archivech FSB? Vždyť v květnu 1945 identifikovala asistentka Hitlerova zubaře Käthe Heusermann zubní ostatky Hitlera. Je otázka, zda hovořila pravdu. Možná pochopila, co se od ní žádá, proto identifikovala zuby Hitlera. Erich Kempka, Hitlerův řidič, před smrtí řekl, že řekl Spojencům během výslechu to, co chtěli slyšet. „To, co chtěli slyšet“ je patrné z britského dokumentu Den, kdy zemřel Hitler. Anebo, když měl být podvod dokonalý, stačilo zuby z pravého ohořelého těla vyjmout a dát je do falešného těla.

Závěr
Je nepravděpodobné, že Adolf Hitler uprchl z Berlína do Argentiny nebo jiné země. Pravděpodobné je, že 30. dubna 1945 spáchal sebevraždu v prostorách svého posledního útočiště – v berlínském bunkru pod říšským kancléřstvím. Jeho tělo bylo následně spáleno a pohřbeno do masového hrobu. Skutečné Hitlerovo tělo, resp. co z něj zbylo, nebylo nikdy nalezeno. Nikdo nenašel Hitlerovo ohořelé tělo, našlo se tělo, o kterém nacisti, řekli, že je Hitlerovo. Pravost zubů potvrdili opět nacisti…