Faktura ke stažení zdarma

21.2.2024 Od admin 0

Faktura vzor ke stažení zdarma vzor. Vzor faktury pro plátce i neplátce DPH (Word, Excel).

Faktura je daňový doklad, který vydává podnikatel nebo firma za dodané zboží nebo služby. Podle Obchodního zákoníku musí faktura obsahovat název firmy nebo jméno podnikatele, sídlo, místo podnikání a identifikační číslo (IČ). Právnické osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku, musí do faktury psát číslo spisu včetně spisové značky.

Podle zákona o účetnictví má faktura obsahovat evidenční číslo dokladu (číslo faktury). Neplátci DPH mohou na fakturu napsat, že plátci DPH nejsou.

Co se týče plátců DPH, tam je potřeba uvádět údajů více:

evidenční číslo dokladu;
daňové identifikační číslo (DIČ) dodavatele;
označení objednatele včetně DIČ (pokud ho má);
rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh výrobku;
jednotkovou cenu bez daně;
základ daně;
sazbu a výši daně;
datum uskutečnění zdanitelného plnění.

Faktura ke stažení zdarma vzor:

Faktura ke stažení zdarma vzor č.1 (Excel)
Faktura ke stažení zdarma vzor č.2 (Excel)
Faktura ke stažení zdarma vzor č.3 (Word)