Jak zjistit odposlech mobilního telefonu?

11.4.2024 Od admin 0

Jak zjistit odposlech mobilního telefonu? Jak poznám, že mě sleduje policie?

Odposlechy mobilních telefonů
Mobilní telefony, mobilní komunikaci lze odposlouchávat (hovory, SMS). Policie ČR a zpravodajské služby mobilní telefony odposlouchávají v souladu se zákonem. Souhlas k udělení takového odposlechu musí dát Předsedy Vrchního soudu.

Je potřeba si uvědomit, že můžete být odposlouchávání díky někomu jinému. Policie nemusí monitorovat přímo vás, ale někoho jiného – s kým telefonujete. Tím pádem policie slyší váš rozhovor s tímto člověkem. Do policejního odposlechu se tedy můžete připlést „náhodou“.

Jak zjistit odposlech mobilního telefonu?
Pokud provádí odposlech telefonu policie (přes operátora nebo přes IMSI CATCHER – Agáta), odposlech nelze zjistit, neboť „nahrávání“ probíhá zcela mimo telefonní přístroj. Běžný uživatel tedy tento odposlech těžko zaznamená. Určitě bych zpozorněl v případě, když budou hovory slyšet „abnormálně dobře“, nebo když je z ničeho nic „abnormálně silný signál“.

Kdysi dávno prý šlo policejní odposlech mobilu zjistit voláním na Globtel číslo 0017604330002. Před Globtel číslo se raději zadal ještě kód #31#  (tento kód je služba mobilních operátorů zvaná CLIR (Calling Line Identification Restric), sloužící zamezení identifikace volajícího). Telefonní číslo 0017604330002 je fax do USA, konkrétně do státu California, města San Diega. Pokud byl váš mobil odposloucháván, ozval se sedmisekundový nepřerušovaný tón (jste přesměrování na telefonickou bránu). Pokud váš mobil odposlouchávaný nebyl, tak se ozval tón neexistující stanice (nejste přesměrováni na telefonickou bránu). Tento hovor byl zpoplatněn dle tarifu. Jenže tento návod byl a dodnes je fake.

Ilustrační foto

Není ani pravda, že policejní odposlech lze zjistit, když zavoláte na své vlastní telefonní číslo, pokud uslyšíte vyzvánění, jste odposloucháváni, pokud slyšíte obsazovací tón, odposloucháváni nejste.

Dnes už není pravda, že lze odposlech poznat podle ozvěn, divných zvuků během hovoru, nebo tím, že se rychleji začne vybíjet baterie v mobilu. V minulosti to tak skutečně bylo, dnes už to ale neplatí.

Není také pravda, že přístroje iPhone a Apple jsou bezpečnější z hlediska odposlechu.

Také si nemyslete, že v případě použití šifrovaných aplikací (Whatsapp, Viber, Skype aj.) jste v bezpečí před odcizením dat. Někdy stačí nevědomky otevřít škodlivý kód, např. malwarem nakažený obrázek, a dílo zkázy je dokonané. Existují též aplikace, které dokáží obejít šifrování.

Odposlech mobilních telefonů se provádí též přes různé škodlivé aplikace, které „tiše“ zaznamenávají veškeré dění v mobilním telefonu. Tyto aplikace zaznamenávají skrytý odposlech hovoru, monitorují zprávy, polohu, sociální sítě a mnoho dalšího. Můžete si je stáhnout nevědomky jako „doplněk“ nějaké „užitečné“ aplikace (např. překladač). Je dobré mít v telefonu nainstalovaný antivirus, který má za úkol odhalit škodlivý obsah včetně infikovaných aplikací. Tady je zase potřeba upozornit na to, že existují falešné antiviry, např. pro Android.