Kdo jsou svobodní zednáři?

18.2.2019 Od admin 0

Kdo jsou svobodní zednáři?
Svobodné zednářství je neveřejné volné sdružení lidí. Počátek zednářství pravděpodobně sahá až do 14. století. Svobodní zednáři tvrdí, že jim jde o sebezdokonalování, humanismus, podporu vzdělanosti, charitu… Popírají, že by byli náboženskou společností. Jedná se však o sektu s mnoha magickými prvky. Zednáři mají své rituály a symboly. Uctívají slunce jako nejvyššího boha. To je ve skutečnosti satan (uctívání satana). Zednáři, kteří jsou zasvěceni v nižších stupních, nevědí o satanismu, který se vykonává na těch nejvyšší stupních. Každý zednář je vázán přísahou mlčenlivosti (nesmí prozradit členství jiného zednáře). Svoji příslušnost k zednářskému řádu však nemusí tajit.

Hlavní zednářský znak
Hlavní symbol zednářů je úhelník a kružidlo. Písmeno „G“ znamená „geometrie“ nebo „gnosis“ (řecky „poznání“). Zednáři používají řadu dalších symbolů, například pyramidu (pyramida v „vševidoucím okem“, atd.).

Hlavní symbol zednářů

Zednáři jmenovitě
Václav Havel (bývalý prezident), Jan Masaryk, Kamil Krofta, Alfons Mucha, Petr Jirounek, Ladislav Syllaba, John Adams (americký politik a diplomat působící v Evropě v letech 1778–1788), Richard DeVos (zakladatel multi-level marketingové firmy Amway), Buzz Aldrin (americký vojenský pilot a astronaut) a řada dalších.