Existuje Bůh?

1.5.2019 Od admin 0

O Bohu čteme v Bibli. Bůh,  o kterém hovoří Bible, není žádná neosobní energie či síla, vesmírná energie či vibrace. Bůh není ani osud. Bůh už vůbec není „senilní dědeček“, který jen tak pro zábavu pozoruje lidi. Biblický Bůh je nejvyšší, věčná, nekonečná inteligentní bytost, která se dokáže rozhodovat, myslet, tvořit… Bůh stvořil všechno živé i neživé, o tom hovoří Bible. Bůh stvořil i čas, On žije mimo náš čas, zná tedy minulost i budoucnost. I když zná budoucnost, neovládá lidi jako loutky, On vždycky nechá člověka rozhodnout (lidem dal možnost volby). Bůh je tak dobrý, že pokud Mu vyznáme naše hříchy, On je odpouští (skrze oběť Ježíše Krista) a nepřipomíná. To stojí v Bibli. Jak Bůh vypadá? Bible nám říká, že Boha nikdy nikdo neviděl, ale šlo Ho spatřit v Ježíši Kristu. Bible prezentuje Boha jako bytost, která miluje všechny lidi (smilníky, vrahy, milovníky peněz…). Pravý biblický Bůh je nejen láska a dobrota, Bůh je také poučující a trestající…

Více článek Kdo je Bůh?