Plná moc

21.2.2024 Od admin 0

Plná moc
Jde o text, který svěřuje člověk (zmocnitel) plnou svou moc jinému člověku (zmocněnci). Plná moc se zpravidla sepisuje, dává do rukou druhé osoby za účelem jednání na nějakém úřadě. Důvody samozřejmě mohou být i jiné, např. prodej nějakého předmětu.

Plná moc má být krátká. Není potřeba se dlouze rozepisovat.

Datum udělení plné moci, datum jejího ukončení není povinný, ale samozřejmě může být (je to lepší).

Ověřené podpisy nejsou potřeba. Pokud je však nechat ověřit chcete, není problém. To můžete udělat například na CzechPointu.

Náležitosti dohody o plné moci
Identifikace zmocnitele a zmocněnce (celá jména, bydliště, rodná čísla, příp. data narození)
Předmět plné moci
Datum udělení plné moci
Podpisy obou stran

Náhled vzoru plná moc:

Plná moc

Já, níže podepsaný

Jan Novák, rodné číslo: ……/…, bytem Podolská 1147, 160 00 Praha 6,

tímto

zmocňuji

pana Jana Svobodu, rodné číslo ……/…, bytem U Rybníčku 5874, 190 00 Praha 9

k tomu, aby mě zastupoval před úřadě …, pracoviště … Jana Svobodu zmocňuji k tomu, aby mým jménem činil:

Veškeré ústní i písemné úkony spojené s…

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 20.1. 2024 do 29.1.2024.

V …….., dne 21. února 2024

Podpis zmocnitele: __________

Výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám

Podpis zmocněnce: __________

Plná moc vzor ke stažení