Televizní poplatky

2.3.2024 Od admin 0

Co je televizní poplatek? Musím platit televizní poplatek? Existuje osvobození od platby televizního poplatku? Musím platit televizní poplatek, když mám internetovou televizi? Musím platit televizní poplatek, když mám satelit?

Televizní poplatek
Poplatek z přijímače (koncesionářský poplatek) slouží k financování vysílání veřejnoprávního média. Účelem televizního poplatku je oddělit financování ze státního rozpočtu, aby Česká televize jako veřejnoprávní služba zůstala naprosto nezávislá.

Výši televizního poplatku neovlivňuje počet členů domácnosti ani počet televizních přijímačů. Televizní poplatek je vybírán za celou domácnost, která vlastní televizní přijímač. Výše TV poplatku je 135 Kč měsíčně.

Kdo má povinnost televizní poplatek platit?
Každá domácnost, která vlastní televizní přijímač. Televizí je myšleno jakékoliv zařízení technicky způsobilého přijmout televizní signál šířený rádiovými kmitočty, družicemi nebo kabelovými systémy. Povinnost platby se na Vás vztahuje, i když televizní přijímač využíváte jen ke sledování komerčních platforem (YouTube, Netflix, HBO, atd.).

Poplatek se neplatí například z monitoru počítače, notebooku nebo mobilního telefonu.

Musím platit televizní poplatek, když mám satelit?
Ano. Každý, kdo vlastní televizní přijímač, musí platit televizní poplatky.

Musím platit, i když se na televizi nedívám nebo sleduji jen kabelovku nebo internetovou televizi?
Ano. Tady opět platí výše uvedené.

Bydlím v podnájmu, kdo platí televizní poplatky?
Pokud v podnájmu vlastníte nebo déle než 30 dní užíváte televizní přijímač, máte i povinnost platit televizní poplatek. Majitel bytu, který Vám byt pronajímá, má povinnost platit TV poplatek za svoji domácnost, kde bydlí. V pronajímaném bytě má povinnost platit nájemník.

Kdo má nárok na osvobození od televizního poplatku?
1. Osoby s úplnou slepotou obou očí (musí současně splňovat všichni členové domácnosti).
2. Osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou (musí současně splňovat všichni členové domácnosti).
3. Domácnosti, jejichž příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima.
4. Cizinci, kterým nebylo na území ČR uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu.