Kde se berou kila navíc?

1.3.2024 Od admin 0

Dálkové ovladače a další vymoženosti jsou mimo jiné příčinou toho, že obezita je čím dál větším zdravotním problémem.

Počet obézních lidí u nás roste na úkor těch s váhou normální. Zatímco v roce 2000 mělo v ČR 52% lidí hmotnost normální a nadváhou a obezitou (bráno podle Body Mass Indexu – BMI) trpělo 31%, resp. 14% jedinců, v roce 2010 se počet lidí s normální hmotností snížil na 43%, a těch s nadváhou a obezitou se naopak zvýšil na 34%, resp. 21%.

Ilustrační foto

Zajímavé souvislosti
Příčina většiny případů obezity a nadváhy je zřejmá – jde o nerovnováhu mezi výdejem a příjmem energie. Naše strava je příliš energeticky bohatá, navíc ji často přijímáme během dne nefyziologicky, např. když vynecháme snídani, a na druhé straně máme nedostatek pohybu. Zřetelným důkazem, jak nám pohybu ubývá, jsou následná čísla. Kvůli mobilnímu telefonu a dálkovému ovladači si denně „ušetříme“ 20x20m chůze, tedy celkově 400m. Tento na první pohled nepatrný denní deficit ale za rok činí 146km (365 x 400 = 146 000 m). Při rychlosti chůze 6km/hod. jde o celkový deficit 25 hodin chůze ročně. Vezmeme-li v úvahu, že za hodinu chůze vydáme 113 až 226 kcal, za rok si tedy „uspoříme“ 2800 – 6000 kcal, což představuje 0,4 až 0,8kg tukové tkáně.

Zdravější tělesná hmotnost
Při léčbě obezity by se měla zdůrazňovat zdravější tělesná hmotnost než ta ideální. Člověk byl při hubnutí posunout pozornost od změny svého vzhledu ke zlepšení zdraví, jež mu snížení hmotnosti přinese. Např. trvalé snížení hmotnosti o 5 až 10% z hmotnosti výchozí vede k úpravě vysokého krevního tlaku, koncentraci krevního cukru, hladiny „zlého“ cholesterolu atd.
Při redukci hmotnosti je důležité, že člověk musí chtít svůj problém řešit. Teprve tehdy je schopen udělat nezbytnou změnu ve skladbě jídla, stravovacích zvyklostech i pohybové aktivitě.