Kontroly zaměstnanců při odchodu ze zaměstnání

13.3.2024 Od admin 0

Jak je to s kontrolou věcí (např. taškami) a prohlídkami zaměstnanců? Může zaměstnavatel kontrolovat své zaměstnance? Může bezpečnostní agentura kontrolovat tašky? Co může kontrola na vrátnici?

§ 248 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce říká, že zaměstnavatel je oprávněn v důvodu ochrany majetku v nezbytném rozsahu provést kontrolu věcí zaměstnance, a to nejen těch odnášených, ale i těch, které zaměstnanec vnáší.

Z důvodu ochrany majetku má zaměstnavatel oprávnění v nezbytném rozsahu provést kontrolu věcí, které k němu zaměstnanci vnášejí či odnášejí, případně i provést osobní prohlídku zaměstnanců. Při kontrole nesmí být porušena práva na ochranu osobnosti zaměstnance. Tato práva jsou založena zejména § 81 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle něhož „ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.“

Kontrola se může vztahovat nejen na obsah zavazadel (tašky, kabelky apod.), ale i na kapsy oděvů. Tady nutno upozornit, že fyzickou prohlídku může provést jen osoba stejného pohlaví. Tyto prohlídky může zaměstnavatel dělat osobně, nebo je např. může delegovat na bezpečnostní agenturu.

Na základě výše uvedeného paragrafu má zaměstnavatel právo otevřít skříňku zaměstnance a zkontrolovat její obsah (zda zaměstnanec zaměstnavateli nezcizil nějaké věci).

Ilustrační foto